UPANH.OVO.VN Upload Photos
Yes No
SCN Mini SCN Solution MOC.clothing
Imgur Flickr Imageshack Picasa Postimage
Chống mất link hình ảnh khi chia sẻ trên mạng hãy Download công cụ trộn link độc quyền của SuaChuyenNghiep.Com
Không Up Ảnh >5Mb File kích thước lớn vui lòng chọn điều chỉnh kích thước Bạn có quyền lựa chọn đóng dấu vào ảnh hoặc không.
Bạn có thể chọn nhiều file ảnh để upload cùng một lúc. Không hỗ trợ *.gif Bạn có thể upload ảnh lên nhiều Server, nên dùng thêm công cụ trộn link. Mọi thắc mắc hoặc báo lỗi vui lòng liên hệ Facebook